Članarina

• člani kluba do 12 let – enkrat letno 10 € do konca meseca septembra v tekočem letu;

• člani kluba nad 12 let – enkrat letno 20 € do konca meseca septembra v tekočem letu;

• na članarino ni popusta;

• plačila članarine so oproščeni samo častni člani kluba po uradnem seznamu

Osnovna vadnina

• plača se 1 × mesečno po 25 € za vadečega člana kluba v prvi polovici vsakega meseca;

• vadnina se plačuje 10 mesecev od začetka septembra do konca junija (veterani od oktobra
do junija – 9 mesecev);

Pomembno obvestilo o POPUSTIH za vadnine

• za prvega vadečega člana v klubu se plača polna cena vadnine;

• za vsakega naslednjega vadečega člana družine upoštevamo 50 % popusta za vadnino (npr. strošek 50 € je 25 € in strošek 25 € je 12,5 €);

• IO kluba lahko na predlog predsednika, vodje strokovnega štaba in vadečega
trenerja, s sklepom opraviči vadnine ali pomaga finančno kako drugače, zaslužnim članom kluba (člani delovnih teles, tekmovalci in ostali člani, …) delno ali v celoti, glede na njihov nesporni prispevek klubu v materialni ali kakšni drugi obliki

Pomembno obvestilo o POPUSTIH za vadnine

• za prvega člana v klubu se plača polna cena vadnine;

za vsakega naslednjega člana družine upoštevamo 50 % popusta za vadnino (npr. strošek 40 € je 20 € in strošek 20 € je 10 €);

• na članarino ni popusta;

plačila članarine so oproščeni častni člani kluba