imagesPravno obvestilo Karate kluba Velenje

Vsebina spletnih strani Karate klub Velenje je informativne narave in se uporablja na lastno odgovornost.

Karate klub Velenje ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo zaradi uporabe spletnih strani ali informacij na spletnih straneh kluba. V primeru povezav na druge spletne strani, Karate klub Velenje ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Karate klub Velenje si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitev svojih spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Za vsebino spletnih strani si Karate klub Velenje pridržuje vse pravice.

Karate klub Velenje bo varoval osebne podatke uporabnikov spletnih strani kluba skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrane podatke bo uporabil izključno za namene klubske dejavnosti.