SPOZNAJTE NAŠE SKUPINE

V naš klub ste vabljeni vsi, ki se želite športno ali rekreativno ukvarjati s karatejem. Vadba je omogočena čisto vsem generacijam. Začenjamo z najmlajšo skupino, “KARATE VRTCEM” (4 – 6 let). Posebnost Karate kluba Velenje je skupina “VETERANOV”, ki so najstarejša vse skozi delujoča skupina v Evropi. Že vrsto let omogočamo vadbo tudi “OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI.”

Pridružite se in uživajte med nami!

KARATE VRTEC

OPIS
Otroci skozi igro spoznavajo osnove karateja in tako razvijajo motorične spretnosti.

LICENCIRANA VADITELJICA
Anina Cesar, 3. DAN

ZAČETNIKI

do 8 let in nad 8 let

OPIS
Vadeči so usmerjeni v športne aktivnosti, z utrjevanjem osnovnega znanja
karateja in pridobivanjem dodatnih znanj discipline karateja. Učijo se šolskih kat (form).

LICENCIRANA VADITELJA
Anina Cesar, 3. DAN (Začetniki do 8 let)
Husejn Beganović, 1. DAN (Začetniki nad 8 let)

NADALJEVALCI

5. KYU - 3. KYU

OPIS
Skupina nadaljevalcev se pripravlja predvsem na višje stopnje pasov, začenja s tekmovanji in nadaljuje z razvojem motoričnih ter psihofizičnih sposobnosti.

LICENCIRAN VADITELJ
Husejn Beganović, 1. DAN

KATE

OPIS
Skupina vadečih se skozi celotno leto intenzivno pripravlja na tekmovanja, na katerih dosegajo zavidljive rezultate v državni konkurenci in tudi na raznih mednarodnih prvenstvih.

LICENCIRANA VADITELJICA
Jasmina Džafić, 3. DAN

KUMITE

OPIS
Vadeči utrjujejo pomen zadanega in prejetega udarca, točke ter obrambne tehnike, gibanje v borbi in kumite kombinacije. Redno se pripravljajo tudi na tekmovanja.

LICENCIRANA VADITELJICA
Natalija Kenda, 3. DAN

PARA KARATE

OPIS
Z igro in prilagojeno vadbo vadeči razvijajo psihomotorične sposobnosti glede na stopnjo razvoja.

LICENCIRANA VADITELJICA
Anina Cesar, 3. DAN